Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Sterkenburg

Sterkenburg

Doktorzy Honoris Causa

Petrus Gijsbertus J. van Sterkenburg

(1942)
językoznawca, profesor Uniwersytetu w Lejdzie

24 marca 1993 - uchwała Senatu UWr
9 czerwca 1993 - uroczysta promocja
promotor: prof. Stanisław Prędota

Petrus Gijsbertus Jacobus van Sterkenburg urodził się 24 stycznia 1942 r. w Bredzie. W latach 1964-1970 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen filologię niderlandzką specjalizując się w zakresie językoznawstwa historycznego ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii historycznej. Jeszcze przed zakończeniem studiów podjął pracę w Instytucie Leksykologii Niderlandzkiej w Lejdzie, z którym związał swą dalszą karierę naukową. Po doktoracie z nauk filologicznych (1975) został p.o. dyrektora (1976), a od 1977 dyrektorem Instytutu. W 1985 objął na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Lejdzie nowo utworzoną Katedrę Leksykologii. Od 1986 profesor tej uczelni, od 1996 profesor zwyczajny.
Profesor van Sterkenburg współpracując z Uniwersytetem Wrocławskim przyczynił się do zorganizowania wrocławskiego ośrodka niderlandystycznego.

Zobacz również: