Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Sewerny

Sewerny

Doktorzy Honoris Causa

Andrej Borysowicz Sewerny

(1913-1987)
astronom, astrofizyk, dyrektor Krymskiego Astrofizycznego Obserwatorium Akademii Nauk ZSRR

26 czerwca 1974 – uchwała Senatu UWr
1 października 1975 – uroczysta promocja
promotor: prof. Antoni Opolski

Andrej Borysowicz Sewerny urodził się 11 maja 1913 r. w Tule (zm. 4 kwietnia 1987 r. na Krymie). Studiował fizykę i astronomię na Uniwersytecie im. Michaiła W. Łomonosowa (1931-1935). Po studiach podjął pracę w Instytucie Astronomicznym Akademii Nauk ZSRR w Moskwie, gdzie pod koniec lat 30-tych uzyskał stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych. W latach 1941-1945 przebywał w Swierdłowsku i pracował w administracji państwowej. W 1946 wyjechał na Krym i stał się jednym z organizatorów Krymskiego Astronomicznego Obserwatorium Akademii Nauk ZSRR. Z tą instytucją związał się na stałe, pełnił w niej funkcję zastępcy dyrektora (1949-1952) oraz dyrektora naczelnego (1952-1987).
Członek wielu akademii nauk oraz towarzystw naukowych, m.in. Akademii Nauk ZSRR, Międzynarodowej Akademii Astronautyki, Heidelberskiej Akademii Nauk, Akademii Nauk w Getyndze, Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
Profesor Andrej Borysowicz Sewerny zajmował się astrofizyką i heliofizyką. Wybitne wyniki uzyskał w badaniach rozbłysków chromosferycznych i pól magnetycznych na Słońcu.

Zobacz również: