Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Stern

Stern

Doktorzy Honoris Causa

Fritz Stern

(ur. 1926)
historyk, profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku

26 czerwca 2002 – uchwała Senatu UWr
16 listopada 2002 – uroczysta promocja
promotor: prof. Wojciech Wrzesiński

Fritz Stern urodził się 2 lutego 1926 r. we Wrocławiu. W 1938 r. wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w Nowym Jorku. Studiował historię i socjologię najpierw w Columbia College (1944-1946), następnie na Uniwersytecie Columbia (1946-1948), gdzie także doktoryzował się w roku 1953. Z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku związał się aż do przejścia na emeryturę w roku 1996 i przeszedł w nim wszystkie szczeble kariery akademickiej. Był lektorem (1946-1948), instruktorem (1949-1951), docentem (1951-1957), profesorem nadzwyczajnym (1957-1963) i profesorem zwyczajnym (1963-1996). Pełnił w nim różne funkcje administracyjne, był m.in. rektorem uczelni w latach 1980-1983 i 1987-1988. Wykładał gościnnie na wielu uczelniach amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, holenderskich i polskich.

Członek Amerykańskiej Akademii Umiejętności w Bostonie, Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt, Brandenburskiej Akademii Nauk w Berlinie i Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zasiadał w radach naukowych, komisjach doradczych i radach powierniczych wielu międzynarodowych instytucji zajmujących się badaniami i wydawnictwami naukowymi bądź finansowaniem sfery nauki. Był konsultantem do spraw niemieckich w Departamencie Stanu USA (1966-1967) i doradcą ambasadora USA w Bonn (1993-1996).

Zainteresowania naukowe prof. Fritza Sterna obejmują historię nowożytną Europy, przede wszystkim niemiecką kulturę polityczną XIX i XX wieku oraz liberalizm polityczny. Zajmuje się także problematyką współczesnego kształtu Niemiec, zagadnieniami zjednoczenia Niemiec, stosunkami między Niemcami a USA, rolą Niemiec w integrującej się Europie, procesem pojednania niemiecko-polskiego oraz biografistyką.

Zobacz również: