Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Paczyński

Paczyński

Doktorzy Honoris Causa

Bohdan Paczyński

(1940-2007)
astrofizyk, astronom, profesor Centrum Astronomicznego
Mikołaja Kopernika PAN i Uniwersytetu Princeton

27 października 2004 – uchwała Senatu UWr
29 czerwca 2005 – uroczyste podpisanie dyplomu podczas posiedzenia Senatu UWr
promotor: prof. Jerzy Jakimiec

Bohdan Paczyński urodził się 8 lutego 1940 r. w Wilnie (zm. 19 kwietnia 2007 r. w Princeton). Studia wyższe w zakresie astronomii odbył na Uniwersytecie Warszawskim (1959-1962). Doktoryzował się z w roku 1964, habilitował się w 1967, a profesorem został w 1979. Pierwsze zatrudnienie otrzymał na stanowisku asystenta technicznego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego (1959-1962). Następnie był kolejno asystentem, docentem i profesorem w Instytucie Astronomii Polskiej Akademii Nauk, przekształconym w 1975 r. w Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie (1962-1982). W 1982 r. związał się z Uniwersytetem w Princeton, gdzie pracował do końca swojego życia. Zapraszany był przez czołowe amerykańskie i europejskie uniwersytety oraz obserwatoria astronomiczne, m.in. w Kalifornii, Kolorado, Jugosławii, Francji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Japonii i Rosji.

Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1976, rzeczywisty od 1978), Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego, Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.
Przedmiotem obserwacyjnych badań prof. Bohdana Paczyńskiego były gwiazdy podwójne oraz polaryzacja i pochłanianie promieniowania w Galaktyce. Znane są także jego teoretyczne prace

dotyczące ewolucji gwiazd oraz charakterystyki dysków akrecyjnych istniejących wokół tzw. zwartych obiektów (białe karły, gwiazdy neutronowe, czarne dziury) oraz w układach podwójnych. Jako jeden z pierwszych postulował tezę o kosmologicznych odległościach bursterów gamma. Zaproponował także wykorzystanie zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego w detekcji obiektów MACHO (Massive Compact Halo Objects) obecnych w halo Galaktyki.

Zobacz również: