Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Jacymirski

Jacymirski

Doktorzy Honoris Causa

Konstanty Borysowicz Jacymirski

(ur. 1916)
chemik, profesor Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego
im. T. Szewczenki oraz Moskiewskiego Instytutu Chemiczno-Technologicznego

3 maja 1972 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 1972 – uroczysta promocja
promotor: prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

Konstanty Borysowicz Jacymirski urodził się 4 kwietnia 1916 r. w Połogach k. Winnicy. Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie w Taszkiencie (1941). W roku 1946 podjął pracę naukową w Instytucie Chemiczno-Technologicznym w Iwanowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1946) i nominację na profesora (1949). W 1962 r. przeniósł się do Kijowa. Wykładał na tamtejszym uniwersytecie oraz kierował laboratorium związków kompleksowych przy Ukraińskiej Akademii Nauk. W 1969 r. został dyrektorem Instytutu Chemii Fizycznej tejże Akademii i na stanowisku tym pozostał do roku 1983, kiedy to podjął pracę w Moskiewskim Instytucie Chemiczno-Technologicznym (1983-1991).
Członek Akademii Nauk USRR oraz wielu innych ukraińskich, radzieckich i zagranicznych organizacji oraz towarzystw naukowych.

Zainteresowania badawcze Profesora K. B. Jacymirskiego obejmują przede wszystkim chemię związków kompleksowych metali, dotyczącą pogranicza lub zastosowania chemii koordynacyjnej z innymi dziedzinami chemii, zwłaszcza chemią bionieorganiczną, termodynamiką, krystalochemią, kinetyką reakcji chemicznych, katalizą homogeniczną, chemią analityczną oraz biochemią.

Zobacz również: