Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Hamm

Hamm

Doktorzy Honoris Causa

Josip Hamm

(1905-1986)
filolog, slawista, profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu i Uniwersytetu Wiedeńskiego

30 maja 1973 – uchwała Senatu UWr
1 września 1973 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stanisław Rospond

Josip Hamm urodził się 3 grudnia 1905 r. w Gat na Słowenii (zm. 7 maja 1986 r. w Wiedniu). Studiował filologię słowiańską na Uniwersytecie w Zagrzebiu (1924-1928), a następnie przebywał przez kilka lat na studiach uzupełniających w Krakowie, Warszawie i we Lwowie. Po powrocie do kraju doktoryzował się i podjął pracę naukowo-badawczą w Uniwersytecie w Zagrzebiu, gdzie prowadził zajęcia z języka i literatury polskiej oraz z języka starocerkiewnosłowiańskiego. Pracował tam na etacie docenta (1948-1953), profesora nadzwyczajnego (1953-1958) i profesora zwyczajnego (1958-1960). W 1960 roku przeniósł się do katedry slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę.

Członek międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Austriackiej Akademii Nauk oraz Jugosłowiańskiej Akademii Nauk.

Profesor Josip Hamm miał wszechstronne zainteresowania badawcze. Badał dialekty języka serbsko-chorwackiego, akcentację i piśmiennictwo głagolickie oraz język literatury starocerkiewnej. Był popularyzatorem i tłumaczem literatury polskiej na język serbsko-chorwacki.

Zobacz również: