Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Becker

Becker

Doktorzy Honoris Causa

Helmuth Becker

(1929-2011)
polityk, działacz społeczny

25 stycznia 1995 – uchwała Senatu UWr
4 maja 1995 – uroczysta promocja
promotor: prof. Karol Fiedor

Helmuth Becker urodził się 3 września 1929 r. w Münster (zmarł 20 maja 2011 r. w Münster). Studiował elektronikę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lage (1947-1951). Po uzyskaniu dyplomu inżyniera łączności podjął pracę zawodową na Poczcie Federalnej (1951-1969). W tym okresie poświęcił się również pracy w niemieckich związkach zawodowych.
Karierę polityczną rozpoczął w roku 1964, kiedy to wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Był członkiem zarządu landowego SPD w Nadrenii-Westfalii (1972-1976), a w latach 1982-1985 wchodził w skład zarządu federalnego SPD. Z ramienia tej partii politycznej wybrany został do Bundestagu, gdzie był posłem nieprzerwanie w latach 1969-1994. Następnie został pełnomocnikiem Bundestagu do przeniesienia stolicy RFN z Bonn do Berlina. W okresie działalności poselskiej zajmował m.in. stanowisko sekretarza parlamentarnego frakcji SPD w Parlamencie Związkowym (1976-1980, 1983-1990) i stał na czele Koła Polskiego tej frakcji, a w latach 1980-1982 pełnił funkcję parlamentarnego sekretarza stanu i był członkiem rady głównej w Federalnym Ministerstwie Poczty i Telekomunikacji. Ukoronowaniem kariery politycznej na niwie parlementarnej był wybór Helmutha Beckera na wiceprzewodniczącego Bundestagu (1990-1994). Koncentrując sie na pracy polityka, nadal interesował się problematyką związkową, pozostał działaczem sportowym i społecznym, uczestniczącym w życiu różnych działających w tych obszarach organizacji i stowarzyszeń.
Gorący rzecznik, propagator pojednania oraz zbliżenia Niemiec i Polski, odegrał w tym zakresie niepoślednią rolę w ekipach Willy'ego Brandta oraz Helmutha Kohla. Inicjował, popierał i wykorzystywał wszelkie możliwe formy służące rozwojowi i intensyfikacji stosunków niemiecko-polskich, koncentrując się w swoich działaniach przede wszystkim na problemach współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej. Wielokrotnie przebywał w Polsce jako członek różnych delegacji i misji związkowych, partyjnych, rządowych i parlamentarnych. Od 1977 r. aktywny działacz Forum Polsko-Niemieckiego, należał również do grona inicjatorów i założycieli powstałej w 1987 roku niemiecko-polskiej grupy międzynarodowej. Był również współzałożycielem, członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym utworzonej w 1991 r. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach fundacji brał udział w podejmowaniu decyzji umożliwiających realizowanie w Polsce różnych przedsięwzięć dotyczących m.in. rozwoju i rozbudowy sfery nauki, kultury, ochrony środowiska naukowego i gospodarki.

Zobacz również: