Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Jeżowska-Trzebiatowska

Jeżowska-Trzebiatowska

Doktorzy Honoris Causa

Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska

(1908-1991)
fizykochemik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

4 czerwca 1980 – uchwała Senatu UWr
17 grudnia 1980 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stanisław Wajda

Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska urodziła się 19 listopada 1908 r. w Stanisławowie (zm. 16 grudnia 1991 r. we Wrocławiu). Studiowała chemię na Politechnice Lwowskiej (1926-1932), na tej Uczelni uzyskała doktorat nauk technicznych (1935) i pracowała na Wydziale Chemicznym do roku 1939. W latach 1939-1941 była asystentem-wolontariuszem na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, a w latach 1942-1944 pracowała w przemyśle i prowadziła działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej.  W 1945 r. osiedliła się we Wrocławiu, gdzie habilitowała się z chemii i fizykochemii renu (1949), uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego (1954) i została profesorem zwyczajnym (1960). Profesor była jednym z głównych organizatorów zakładów i katedr chemicznych na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Była organizatorem i dyrektorem Instytutu Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim (1969-1979), a w latach 1958-1962 pełniła funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii tego uniwersytetu. Pracę na Uczelni łączyła z działalnością w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładała również na uniwersytetach w Austrii, Francji, Japonii, Niemczech, we Włoszech i USA.

Przez wiele lat zasiadała w prezydium Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1978-1991 stała na czele oddziału PAN we Wrocławiu. Była także członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej.

Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska interesowała się chemią strukturalną, chemią koordynacyjną, spektroskopią, magneto-chemią, chemią jądrową i radiacyjną, fizykochemią pierwiastków rzadkich i biofizyką molekularną. Stworzyła wrocławską szkołę chemii i fizykochemii związków koordynacyjnych, specjalizującą się w badaniach z pogranicza fizyki, chemii i biologii.

Zobacz również: