Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Müller

Müller

Doktorzy Honoris Causa

Achim Müller

(ur. 1938)
chemik, profesor Uniwersytetu w Dortmundzie i Uniwersytetu w Bielefeld

2 lipca 1997 - uchwała Senatu UWr
14 listopada 1997 - uroczysta promocja
promotor: prof. Henryk Ratajczak

Achim Müller urodził się 14 lutego 1938 r. w Detmold (Westfalia). W latach 1958-1961 studiował chemię i fizykę na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Matematyki Uniwersytetu w Getyndze. Tamże, na podstawie rozprawy z termochemii eksperymentalnej uzyskał stopień doktorski (1965), dwa lata później habilitował się z zakresu spektroskopii oscylacyjnej. W latach 1971-1976 był profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Dortmundzie, przez rok pełniąc funkcję dziekana. W 1977 przeniósł się na Uniwersytet w Bielefeld wiążąc się na stałe z tą uczelnią. Otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego, objął Katedrę Chemii Nieorganicznej i w 1979 był dziekanem Wydziału Chemii.
Członek m.in. PAN, Niemieckiej Akademii Przyrodników „Leopoldina” w Halle, Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu oraz do Narodowej Akademii Nauk Ścisłych, Fizycznych i Przyrodniczych w Argentynie.

Zainteresowania badawcze prof. Achima Müllera obejmują chemię nieorganiczną i bionieorganiczną, fizykę, biologię oraz filozofię naturalną. Zajmuje się przede wszystkim problemami syntezy związków metali przejściowych, strukturą elektronową kompleksów i klasterów metali przejściowych, nieorganiczną chemią supramolekularną, spektroskopią oscylacyjną, fizyką molekularną, katalizą heterogeniczną, analizą pierwiastków śladowych metali w matrycach biologicznych, toksycznością metali ciężkich oraz zagadnieniami biologicznego wiązania azotu obejmującymi badania mikrobiologiczne i biochemiczne.

Zobacz również: