Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Teisseyre

Teisseyre

Doktorzy Honoris Causa

Henryk Teisseyre

(1903-1975)
geolog, profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego

26 września 1975 – uchwała Senatu UWr
1 października 1975 – uroczysta promocja
promotor: prof. Alfred Jahn

Henryk Teisseyre urodził się 21 marca 1903 r. we Lwowie (zm. 29 października 1975 r. we Wrocławiu). Studiował geologię i geografię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz na Uniwersytecie w Lozannie (1921-1928). Doktorat z filozofii uzyskał w 1928 r. na Uniwersytecie Jana Kazimierza, a w 1936 habilitował się z geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał stanowisko docenta. W 1938 r. powrócił do Lwowa i przebywał tam do zakończenia II wojny światowej. W latach 1938-1939 docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, to samo stanowisko pełnił po przekształceniu uczelni w Uniwersytet im. Iwana Franki (1939-1941). W czasie niemieckiej okupacji pracował w przemyśle jako geolog (1941-1944), a po wysiedleniu ze Lwowa (1945) był docentem na Uniwersytecie Poznańskim. W 1946 osiedlił się na stałe we Wrocławiu. Od 1948 profesor nadzwyczajny geologii ogólnej, profesorem zwyczajnym został w 1956. Należał do grona twórców i organizatorów wrocławskiego ośrodka geologicznego. W latach 1946-1969 kierował Zakładem i następnie Katedrą Geologii Ogólnej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (od 1951 Uniwersytetu Wrocławskiego). W latach 1957-1969 stał na czele zespołu wszystkich katedr geologiczno-mineralogicznych na tym Wydziale. Po utworzeniu Instytutu Geologicznego (1969) pozostał aż do przejścia na emeryturę kierownikiem Zakładu Geologii Ogólnej. Przez długie lata łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle geologicznym.

Członek Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Czeskiego Towarzystwa Mineralogiczno-Geologicznego.

Profesor Henryk Teisseyre zajmował się geologią Karpat Wschodnich i Sudetów, przede wszystkim zagadnieniami tektonicznymi i geologią strukturalną. Interesował się również sedymentologią, stratygrafią, paleografią i geomorfologią. Był twórcą tzw. analizy mezostrukturalnej.

Zobacz również: