Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kubicki

Kubicki

Doktorzy Honoris Causa

Leszek Kubicki

(ur. 1930)
prawnik, profesor Instytutu Państwa i Prawa
Polskiej Akadmii Nauk

24 listopada 2010 – uchwała Senatu UWr
15 listopada 2011 – uroczysta promocja (Święto Uniwersytetu Wrocławskiego)
promotor: prof. Tomasz Kaczmarek

Leszek Kubicki urodził się 19 maja 1930 r. w Pruszkowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim (1948-1952). W 1960 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1975 roku, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał w roku 2000. Swoją działalność naukową rozpoczął na w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w latach 1951-1968 był adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. W latach 1965-2005 związany był z Instytutem Nauk Prawnych PAN, a od 2005 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 1981 roku redaktor naczelny miesięcznika Komitetu Nauk Prawnych PAN, „Państwo i Prawo”.
Działalność naukową łączył z aktywnością publiczną. Zasiadał w Trybunale Stanu (1989-1991), był sędzią Sądu Najwyższego (1990-1999) oraz sprawował urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (1996-1997). Przez wiele lat brał udział w pracach Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest konsultantem Sejmu w zakresie kodyfikacji prawa karnego oraz członkiem zespołu eksperckiego ds. reformy szkolnictwa wyższego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego w Paryżu, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, Polskiego Towarzystwa Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Krajowej Rady Transplantacyjnej. Członek Komitetu Badań Naukowych w dwu kadencjach oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Profesor Leszek Kubicki zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa karnego (konstytucyjne zasady odpowiedzialności karnej oraz standardy międzynarodowe tej odpowiedzialności, wina nieumyślna, przestępstwa popełniane przez zaniechanie), prawa karnego międzynarodowego (zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko pokojowi oraz kształtowanie europejskiego prawa karnego, ograniczenie wolności) i prawa medycznego (prawne aspekty ochrony zdrowia, błąd w sztuce, eksperyment leczniczy i badawczy, tajemnica lekarska, prawne aspekty HIV/AIDS, funkcjonowanie samorządu lekarskiego, odpowiedzialność prawna lekarzy).

Zobacz również: