Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Wasilkowski

Wasilkowski

Doktorzy Honoris Causa

Jan Wasilkowski

(1898-1977)
prawnik, polityk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

29 września 1965 – uchwała Senatu UWr
22 listopada 1965 – uroczysta promocja
promotor: prof. Józef Fiema

Jan Wasilkowski urodził się 11 maja 1898 r. w Sławkowie (zm. 14 sierpnia 1977 r. w Warszawie). Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1918-1922), tam doktoryzował się w roku 1923. Po studiach uzupełniających w Nancy związał się z Uniwersytetem Warszawskim. W roku 1929 habilitował się i otrzymał etat docenta. Profesorem nadzwyczajnym został w 1937, zwyczajnym w 1947 roku. W latach 1947-1956 kierował Katedrą Prawa Cywilnego (później Prawa Cywilnego Porównawczego), 1947-1949 był dziekanem Wydziału Prawa, a 1950-1952 rektorem. Profesor był również sędzią Sądu Najwyższego (1948-1967), w latach 1956-1967 I prezes tego sądu. Poseł na Sejm PRL trzech kadencji (1961-1972).

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W 1954 r. zorganizował Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i został jego pierwszym dyrektorem. Członek Prezydium PAN, Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Profesor Jan Wasilkowski specjalizował się przede wszystkim w prawie rzeczowym. Zajmował się także problematyką unifikacyjną i kodyfikacyjną.

Zobacz również: