Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Starmach

Starmach

Doktorzy Honoris Causa

Karol Starmach

(1900-1988)
botanik, hydrobiolog, ichtiolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

23 września 1987 – uchwała Senatu UWr
13 listopada 1987 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stefan Gumiński

Karol Starmach urodził się 22 września 1900 r. w Mszanie Dolnej (zm. 2 marca 1988 r. w Krakowie). Studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1921-1925), tam doktoryzował się z algologii (1927) i habilitował z hydrobiologii (1938). Profesorem nadzwyczajnym mianowany został w 1956. Po studiach pracował na Wydziale Rolniczym UJ, najpierw jako asystent (1925-1934), a następnie adiunkt (1935-1938) i docent (1938-1939). Aresztowany wraz z innymi uczonymi Uniwersytetu Jagiellońskiego przebywał w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau (1939-1940). Po zwolnieniu z obozu uczestniczył w tajnym nauczaniu i konspiracyjnym ruchu ludowym. W latach 1945-1947 kierował Zakładem Ichtiobiologii i Rybactwa Instytutu Rolniczego w Puławach oraz Stacją Doświadczalną w Mydlnikach k. Krakowa. Był także aktywnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1947-1951 więziony za przekonania polityczne. Pracownik krakowskiej Delegatury Instytutu Rybactwa Śródlądowego (1951-1954) oraz Katedry Biologii Sanitarnej na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach (1951-1955). Współorganizator i długoletni kierownik Zakładu Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk oraz Pracowni Algologii w Instytucie Botaniki PAN (1954-1965). W 1958 zorganizował Katedrę Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1970 roku.

Członek Polskiej Akademii Nauk (korespondent od 1969, rzeczywisty od 1976), Międzynarodowego Towarzystwa Limnologów, Międzynarodowego Zespołu do Badania Sinic, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Zainteresowania badawcze Profesora Karola Starmacha obejmowały algologię, hydrobiologię, ichtiologię, biologię sanitarną i rybactwo. Był inicjatorem i organizatorem kompleksowych badań zbiorników zaporowych w Polsce i rzek karpackich.

Zobacz również: