Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Ramachandra Rao

Ramachandra Rao

Doktorzy Honoris Causa

Chintamani Nagesa Ramachandra Rao

(ur. 1934)
chemik, profesor Indyjskiego Instytutu Technologicznego w Kanpur,  Indyjskiego Instytutu Naukowego w Bangalore

23 listopada 1988 – uchwała Senatu UWr
31 maja 1989 – uroczysta promocja
promotor: prof. Henryk Ratajczak

Chintamani Nagesa Ramachandra Rao urodził się 30 stycznia 1934 r. w Bangalore. Studiował chemię na Hinduskim Uniwersytecie w Benares (1951-1953). Stopień doktora uzyskał w roku 1958, a doktora nauk w roku 1961. Po studiach pracował w Instytucie Technologicznym w Kharagpur (1953-1954), następnie odbywał staże naukowe na Uniwersytecie Purdue w Indianie (1956-1958) oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1958-1959). W 1959 powrócił do Bangalore i wykładał chemię w Indyjskim Instytucie Naukowym (do 1963). Stamtąd przeniósł się do Kanpur, gdzie otrzymał stanowisko profesora chemii w Indyjskim Instytucie Technologicznym (1963-1976). Jednocześnie jako "visiting professor" przebywał na uniwersytetach w Australii, Wielkiej Brytanii, USA oraz na kilku uniwersytetach indyjskich. W 1976 ponownie powrócił do Bangalore, związał się z Indyjskim Instytutem Naukowym i został jego dyrektorem w latach 1984-1994.

Członek licznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Akademii Nauk Trzeciego Świata, Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk w Bostonie, Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, Indyjskiej Akademii Nauk, Indyjskiej Narodowej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Przewodniczący Komisji Doradców Naukowych przy premierze Indii, członek rożnych rad naukowych i zespołów działających przy rządzie indyjskim oraz w organach ONZ.

Profesor C.N.R Rao jest współtwórcą szerokich zastosowań fizycznych metod badawczych i mechaniki kwantowej w ustalaniu struktury i własności molekuł, układów molekularnych i faz skondensowanych. Wybitne osiągnięcia uzyskał przede wszystkim w badaniach magnetyzmu, struktury i własności powierzchni oraz nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, a także w badaniach własności molekularnych związków chemicznych i ich asocjatów metodami spektroskopowymi.

Zobacz również: