Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kiełdysz

Kiełdysz

Doktorzy Honoris Causa

Mstisław Wsiewołodowicz Kiełdysz

(1911-1978)
matematyk, mechanik, aerohydrodynamik,
profesor Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomonosowa

16 października 1964 – uchwała Senatu UWr
29 października 1964 – uroczysta promocja
promotor: prof. Edward Marczewski

Mstisław Wsiewołodowicz Kiełdysz urodził się 10 lutego 1911 w Rydze (zm. 24 czerwca 1978 r. w Moskwie). Po ukończeniu studiów (1931) pracował początkowo w Centralnym Instytucie Aerodynamicznym, następnie w Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie został docentem, a w roku 1937 profesorem. Stopień kandydata nauk matematycznych uzyskał w roku 1934, cztery lata później doktoryzował się z nauk matematyczno-fizycznych.

Członek Akademii Nauk ZSRR, był jej wiceprezesem (1960-1961) oraz prezesem (1961-1975), członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk oraz wielu towarzystw naukowych.

Zainteresowania Profesora Mstisława Wsiewołodowicza Kiełdysza były bardzo szerokie - od zagadnień teoretycznych do zastosowania matematyki i mechaniki. Zajmował się również aerodynamiką i hydrodynamiką. Szczególne znaczenie miały jego prace dotyczące teorii skrzydeł i teorii drgań rezonansowych, których wyniki znalazły zastosowanie w konstrukcji samolotów. Profesor odegrał wielką rolę w rozwoju radzieckiej techniki obliczeniowej i energetyki jądrowej, a przede wszystkim w badaniach kosmicznych. Uznany jest za jednego z twórców radzieckiego programu kosmicznego.

Zobacz również: