Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kilian

Kilian

Doktorzy Honoris Causa

Wolfgang Kilian

(ur. 1939)
prawnik, profesor Uniwersytetu w Hanowerze

26 października 2012 - uchwała Senatu UWr
15 listopada 2012 - uroczysta promocja
promotor: prof. Jacek Gołaczyński

Wolfgang Kilian urodził się 3 lutego 1939 roku we Frankfurcie nad Menem. W latach 1959–1963 odbył studia prawnicze na tutejszym Uniwersytecie. W roku 1964 zdał państwowy egzamin prawniczy pierwszego stopnia i został aplikantem sądowym. Równocześnie z odbywaniem aplikacji pracował nad rozprawą doktorską na temat uregulowań prawnych dotyczących państwowych wyższych szkół sztuk plastycznych w Niemczech. W roku 1966 na jej podstawie został doktorem nauk prawnych. Rok później uzyskał status asesora. Jednak praktyka prawnicza nie pociągała go i w 1968 roku zatrudnił się na stanowisku asystenta w Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Efektem tej pracy była, ukończona w 1972 roku, rozprawa habilitacyjna zatytułowana „Orzeczenia sądowe a elektroniczne przetwarzanie danych”. W roku 1974 został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hanowerze – gdzie mógł całkowicie oddać się swojej pasji, jaką od zawsze było prawo nowych technologii informacyjnych. Stworzył Instytut Informatyki Prawniczej, którym kierował do 31 marca 2007 roku, kiedy to przeszedł w stan spoczynku.
W 1974 roku założył oraz został prezesem pierwszego Niemieckiego Stowarzyszenia Informatyki Prawniczej oraz Informatyki w Administracji. Stowarzyszenie to funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod zmienioną nazwą jako Niemieckie Stowarzyszenie Prawa i Informatyki, Od 1995 roku sprawuje funkcję prezesa federacji Instytutów Badawczych nad Prawem i Technologiami Informacyjnymi w Europie. Był również członkiem Prawnej Rady Doradczej przy Komisji europejskiej ds. prawa telekomunikacyjnego.
W końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prof. Kilian nawiązał współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, z jego Wydziałem Prawa, Administracji i ekonomii. – jej efektem było powstanie centrum Badania Problemów Prawnych i ekonomicznych Komunikacji elektronicznej (cBKe).

Zobacz również: