Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Adamovich

Adamovich

Doktorzy Honoris Causa

Ludwig Adamovich

(ur. 1932)
prawnik, profesor Uniwersytetu Karola Franciszka w Grazu

22 maja 2002 - uchwała Senatu UWr
15 października 2002 - uroczysta promocja
promotor: prof. Janusz Trzciński

Ludwik Adamovich urodził się 24 sierpnia 1932 r. w Innsbrucku. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie następnie doktoryzował się (1954) i habilitował (1973) z prawa i polityki konstytucyjnej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w administracji państwowej, najpierw w Kraju Dolnej Austrii (1955-1956), później w Urzędzie Kanclerskim Republiki Austrii (1956-1983), gdzie był urzędnikiem zajmującym się problematyką konstytucyjną (1956-1967), kierownikiem oddziału (1968-1976) i dyrektorem departamentu (1977-1983). W 1984 roku ówczesny prezydent Republiki Austrii powołał go w skład Trybunału Konstytucyjnego, którego został prezesem w latach 1984-2002. Z pracą administracyjną i sprawowaniem odpowiedzialnych funkcji państwowych łączył nieprzerwanie działalność naukową. Po uzyskaniu habilitacji powołany został na stanowisko profesora zwyczajnego prawa publicznego na Uniwersytecie Karola Franciszka w Grazu (1974), a w 1992 r. otrzymał na tej uczelni tytuł profesora honorowego.
Członek Austriackiej Akademii Nauk, Austriackiego Towarzystwa Nauk Administracyjnych, Niemieckiego Stowarzyszenia Nauki Prawa Państwowego, Austriackiej Komisji Prawniczej, Towarzystwa Prawniczego w Wiedniu i w Grazu.
Zainteresowania naukowe prof. Ludwiga Adamovicha obejmują prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, teorię i filozofię prawa, filozofię państwa, sądownictwo konstytucyjne, zagadnienia praw i wolności jednostki oraz problematykę historycznoprawną.

Zobacz również: