Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Gierowski

Gierowski

Doktorzy Honoris Causa

Józef Andrzej Gierowski

(1922-2006)
historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

30 października 1991- uchwała Senatu UWr
8 maja 1992 - uroczysta promocja
promotor: prof. Krystyn Matwijowski

Józef Andrzej Gierowski urodził się 19 marca 1922 r. w Częstochowie (zm. 17 lutego 2006 w Krakowie). W okresie II wojny światowej pracował w PCK, działał w Armii Krajowej i studiował historię na tajnych kompletach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1941-1944). Po zakończeniu wojny kontynuował studia w Krakowie, pełnił jednocześnie funkcję asystenta - wolontariusza w Katedrze Historii Polski Nowożytnej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1945-1946). Studia ukończył w 1946, doktoryzował się w 1947, profesorem nadzwyczajnym został w 1958, a profesorem zwyczajnym w 1970.
W latach 1946-1965 związał się z Uniwersytetem Wrocławskim. Był starszym asystentem w Katedrze Historii Polski Nowożytnej, adiunktem i docentem w Katedrze Historii Powszechnej, profesorem w Katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w. Na UWr pełnił różne funkcje administracyjne, był m.in. prodziekanem (1954-1956) i dziekanem (1964-1965) Wydziału Filozoficzno-Historycznego, a w latach 1958-1961 prorektorem uczelni. W 1965 r. powrócił na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 1992. Kierował Katedrą Historii Polski XVI-XVIII w. oraz Zakładem Historii Nowożytnej Powszechnej. Był dyrektorem Instytutu Historycznego, a przez dwie kadencje (1981-1987) rektorem tejże uczelni. W 1987 r. zorganizował na UJ Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce. Będąc w Krakowie Profesor utrzymywał kontakty naukowe z wrocławskim środowiskiem historycznym i m.in. w latach 1978-1981 kierował Zakładem Historii Śląska. Kilkanaście lat pracował także w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (1953-1968). Prowadził badania archiwalne w Austrii, Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Szwecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR, wykładał na uniwersytetach amerykańskich, skandynawskich i w Izraelu.
Profesor Józef A. Gierowski był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz wielu innych organizacji i towarzystw naukowych. Był jednym z inicjatorów reaktywowania w Krakowie Polskiej Akademii Umiejętności, od 1990 był jej członkiem krajowym czynnym.
Zajmował się dziejami nowożytnymi polskimi i powszechnymi. W badaniach koncentrował się na zagadnieniach dziejów ustroju i spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej, "czasach saskich", na historii Śląska i dziejach powszechnych, przeszłości mniejszości narodowych, zwłaszcza historii Żydów w dawnej Polsce.

Zobacz również: