Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Goffeau

Goffeau

Doktorzy Honoris Causa

André Goffeau

(ur. 1935)
biochemik, profesor Katolickiego Uniwersytetu w Louvain

25 lutego 2004 – uchwała Senatu UWr
25 czerwca 2004 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stanisław Ułaszewski

André Goffeau urodził się 26 stycznia 1935 r. w Ixelles, Belgia. Studia wyższe ukończył 1956 r. na Wydziale Agronomii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Tam też doktoryzował się w roku 1964 na podstawie pracy nt. infekcji wirusowych roślin. Tytuł profesora otrzymał w 1975 r. w Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve i związał się z nim aż do przejścia na emeryturę. Na tej uczelni założył laboratorium FYSA na Wydziale Agronomicznym (1969) oraz był dyrektorem Instytutu Biochemii Fizjologicznej (1970-1996). Ponadto pełnił etatową funkcję eksperta naukowego organizacji EUROATOM i doradcy Komitetu Biotechnologicznego Unii Europejskiej w Brukseli (1961-1997). Przebywał na licznych stażach naukowych, m.in. w Wolnym Uniwersytecie Brukselskim, Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore, w uczelniach francuskich, holenderskich i brazylijskich. Będąc już na emeryturze organizował kursy szkoleniowe z biologii molekularnej w Kamerunie i w Afryce Południowej.
Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych, Francuskiej Akademii Nauk, Brazylijskiej Akademii Nauk, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) oraz Genetycznego Towarzystwa Stanów Zjednoczonych.
Na początku swojej kariery naukowej prof. Andre Goffeau zajmował się biochemią i biologią molekularną roślin oraz radiobiologią i embriologią. Od lat 70. zajmuje się biochemią i genetyką molekularną drożdży, również w zakresie genomiki. Profesor swoje zainteresowania biologiczne ściśle wiąże z bioenergetyką i oksydatywną fosforylacją mitochondriów, strukturą i funkcją białek błon komórkowych, mechanizmami transportu przez błony biologiczne, wieloraką opornością grzybów i komórek nowotworowych na ksenobiotyki oraz genetyką molekularną. Drugi nurt zainteresowań Profesora obejmuje genomikę w zakresie sekwencjonowania genomów oraz ich filogenetycznej analizy.

Zobacz również: