Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Weiss

Weiss

Doktorzy Honoris Causa

Szewach Weiss

(ur. 1935)
izraelski polityk, profesor nauk politycznych

25 października 2006 – uchwała Senatu UWr
22 listopada 2006 – uroczysta promocja
promotor: prof. Leon Kieres

Szewach Weiss urodził się 5 lipca 1935 w Borysławiu. Okres II wojny światowej ukrywał się wraz z rodziną, przeżył dzięki opiece i pomocy polskich sąsiadów. Po włączeniu Borysławia do Ukrainy wraz z rodziną przyjechał do Polski i zamieszkał kolejno w Gliwicach, w Wałbrzychu (tu rozpoczął naukę w polskiej szkole) i w Głuszycy, gdzie rozpoczął naukę w szkole żydowskiej. Wówczas wspólnie z bratem podjęli decyzję o wyjeździe do Palestyny. W Izraelu rozpoczął naukę w Szkole Rolniczej Hadassim. Po zdaniu matury służył w izraelskich siłach zbrojnych(1954-1956). Był odpowiedzialny za komunikację w obozie Korpusu Inżynieryjnego w Hajfie oraz został asystentem naczelnego oficera w Dowództwie Okręgu Północnego. W 1961 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie uzyskując stopień magisterski z dziedziny nauk politycznych (specjalizacja: stosunki międzynarodowe) i problemów współczesnego żydostwa. Na tym samym uniwersytecie doktoryzował się (1969) z filozofii w naukach politycznych. W międzyczasie ukończył także studia prawnicze na Uniwersytecie w Tel Awiwie (1965). W 1975 r. został profesorem na Uniwersytecie w Hajfie. Tam był kierownikiem Wydziału Nauk Politycznych (1969-1972), wykładowcą na Wydziale Studiów Humanistycznych oraz założycielem Wydziału Mediów (1975). Jednocześnie wykładał na Wydziale Prawa oraz Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Tel Awiwie. Profesor emerytowany od roku 2000, a od 2004 r. profesor zwyczajny naukowy na Uniwersytecie Warszawskim.

Działalność naukową umiejętnie i z talentem łączył z aktywnością publiczną. Był członkiem Rady Miejskiej Hajfy (1969-1981) i Komitetu Centralnego izraelskiej Partii Pracy (1977-1999). Od roku 1981 poseł do Knesetu, jego wiceprzewodniczący (1988-1992) i przewodniczący (1992-1996). Był także delegatem Knesetu do Rady Europy (1984-1999). W latach 1992-2000 sprawował społeczną funkcję przewodniczącego Światowej Rady Yad Vashem, a w okresie 2001-2004 pełnił funkcję ambasadora Izraela w Polsce.

Profesor Szewach Weiss jest wybitnym uczonym z dziedziny nauk politycznych, socjologii politycznej oraz prawa administracyjnego. Szczególne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmuje tematyka samorządu terytorialnego oraz zagadnienia parlamentaryzmu.

Zobacz również: