Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Bratos

Bratos

Doktorzy Honoris Causa

Savo Bratos

(ur. 1926)
fizykochemik, profesor Uniwersytetu Piotra i Marii Curie, Paryż 6

26 października 2005 – uchwała Senatu UWr
3 października 2006 – uroczysta promocja
promotor: prof. Henryk Ratajczak

Savo Bratos urodził się 26 lipca 1926 r. w Trieście we Włoszech. W 1951 r. ukończył studia fizyczne na Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Tam też w 1955 r. obronił swoją pierwszą pracę doktorską. Drugą pracę doktorską obronił w 1964 r. na Uniwersytecie Paryskim. W latach 1956-1968 pracował w Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Paryżu. W 1969 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1970 został dyrektorem Laboratorium Fizyki Teoretycznej Cieczy, a w 1973 profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie, Paryż 6. Obecnie jest profesorem emerytowanym, prowadzącym na uczelni intensywne badania naukowe.
Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.
Profesor Savo Bratos w swych pracach naukowych łączy teorie różnych dziedzin: zaawansowaną mechanikę kwantową, mechanikę statystyczną, teorię cieczy, dynamikę reakcji chemicznych oraz hydrodynamikę. Szczególne znaczenie w dorobku naukowym Profesora zajmują badania nad rozwojem metod chemii kwantowej do wyznaczania molekularnego pola sił, statystycznej teorii kształtu pasm w widmach podczerwonych i ramanowskich cieczy, badania równowag jonowych w wodzie oraz elementarnych procesów chemicznych zachodzących w cieczach w czasie realnym. Posiada wybitne osiągnięcia w poznaniu i charakterystyce spektroskopowej wiązania wodorowego. Jest współtwórcą teorii umożliwiającej badania ruchów molekularnych cieczy za pomocą dyfrakcji pikosekundowych impulsów promieni Roentgena.

Zobacz również: