Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Winiarski

Winiarski

Doktorzy Honoris Causa

Bohdan Winiarski

(1884-1969)
prawnik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego

20 stycznia 1965 – uchwała Senatu UWr
22 kwietnia 1965 – uroczysta promocja
promotor: prof. Stanisław Hubert

Bohdan Winiarski urodził się 27 kwietnia 1884 r. w Bohdanowie (zm. 4 grudnia 1969 r. w Poznaniu). Studiował prawo na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Paryżu i Heidelbergu. Po uzyskaniu doktoratu podjął pracę na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie był zastępcą profesora (1921), profesorem nadzwyczajnym (1922), a od roku 1930 profesorem zwyczajnym prawa międzynarodowego publicznego. W latach 1936-1939 dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicznego. Z pracą naukowo-dydaktyczną łączył działalność publiczną, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji i Transportu Ligi Narodów oraz przewodniczącego Komitetu Prawa Żeglugi Śródlądowej Ligi Narodów. W okresie II wojny światowej przebywał w Wielkiej Brytanii i pracował na stanowisku prezesa Banku Polskiego przy Rządzie Londyńskim. W latach 1946-1967 sędzia międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, a w latach 1961-1964 jego przewodniczący. Był także profesorem na Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności (czynny krajowy w latach 1939-1951), Polskiej Akademii Nauk (rzeczywisty od 1952), Instytutu Prawa Międzynarodowego oraz licznych prawniczych towarzystw naukowych.

Zainteresowania badawcze Profesora Bohdana Winiarskiego obejmowały różne dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, jak i zagadnienia z pogranicza prawa międzynarodowego i innych gałęzi prawa.

Zobacz również: