Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Martinec

Martinec

Doktorzy Honoris Causa

Theodor Martinec

(1909-1989)
biolog, mikrobiolog, profesor Uniwersytetu w Brnie

24 września 1970 – uchwała Senatu UWr
14 listopada 1970 – uroczysta promocja
promotor: prof. Kazimierz Sembrat

Martinec Theodor urodził się 13 listopada 1909 r. w Markowicach (zm. 7 kwietnia 1989 r. w Brnie). Studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Karola w Pradze (1929-1934), tam też w roku 1934 uzyskał doktorat. Rok później rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie w Brnie, z którym związał się aż do przejścia na emeryturę, przechodząc wszystkie szczeble kariery akademickiej - w 1945 habilitował się z ekologii roślin, w 1948 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1952 został profesorem zwyczajnym. Był prodziekanem (1951-1952) i dziekanem (1952-1953) Wydziału Nauk Przyrodniczych, prorektorem (1953-1959) i rektorem (1959-1970) tej uczelni.

Zainteresowania badawcze Profesora Theodora Martinca obejmowały ekologię, fizjologię, taksonomię i genetykę roślin. Profesor wniósł poważny wkład przede wszystkim do badań nad biodynamiką gleb i nad antybakteryjnymi substancjami roślin wyższych.

Zobacz również: