Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Kawecka-Gryczowa

Kawecka-Gryczowa

Doktorzy Honoris Causa

Alodia Kawecka-Gryczowa

(1903-1990)
historyk kultury, bibliolog i bibliograf,
profesor Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Badań Literackich PAN

17 stycznia 1990 – uchwała Senatu UWr
promotor: prof. Krzysztof Migoń
wyznaczona na dzień 15 maja 1990 r. promocja nie odbyła się ze względu na stan zdrowia Pani Profesor; dyplom wręczony został w Warszawie, przez promotora przewodu

Alodia Kawecka-Gryczowa urodziła się 11 sierpnia 1903 w Warszawie (zm. 16 czerwca 1990 w Warszawie). Studiowała polonistykę i historię kultury na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1932 roku obroniła rozprawę doktorską, a w 1954 została profesorem nadzwyczajnym. Pracowała w Bibliotece Kórnickiej (1928-1930), Bibliotece Narodowej (1930-1944, 1950-1974), w Ministerstwie Oświaty (1945-1949) oraz w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-1968).
Członek wielu towarzystw naukowych, w tym członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Bibliografia profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej obejmuje prace z zakresu historii drukarstwa i historii bibliotek, głównie doby renesansu i reformacji. Do najważniejszych należą monografie ariańskich oficyn wydawniczych Rodeckiego i Sternackiego, drukarza kalwińskiego Macieja Wirzbięty oraz księgozbioru króla Zygmunta Augusta. Prace prof. A. Kaweckiej-Gryczowej poszerzyły znacznie wiedzę o dawnej książce i o jej roli w kulturze i społeczeństwie. Zasłużyła się także w dziele ratowania polskiej książki w czasie II wojny światowej i przyczyniła się do ochrony dziedzictwa kultury narodowej.

Zobacz również: