Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Dresch

Dresch

Doktorzy Honoris Causa

Jean Dresch

(1905-1994)
geograf, geomorfolog, profesor Uniwersytetu Paryż VI

17 listopada 1965 - uchwała Senatu UWr
1 października 1966 - uroczysta promocja
promotor: prof. Alfred Jahn

Jean Dresch urodził się 30 listopada 1905 r. w Paryżu (zmarł 4 marca 1994 r. w Paryżu). Ukończyl studia geograficzne na Sorbonie  w 1928 roku. Następnie, przez 10 lat, pracował jako nauczyciel w szkołach średnich na terenie Maroka. Do Francji powrócił na początku lat 40. Podjął pracę na Uniwersytecie w Caen (1942-1945), gdzie otrzymał etat docenta oraz na Uniwersytecie w Strasburgu (1945-1947), na stanowisku profesora. W roku 1948 przeniósł się na Sorbonę, gdzie został profesorem geografii, a od roku 1960 kierował Instytutem Geograficznym na Uniwersytecie Paryż VI. Jednocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne w kilku instytucjach pozauniwersyteckich i szkołach średnich, wykładajac m.in. historię geografii i języki orientalne.
Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Akademii Nauk ZSRR, Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowej Unii Geograficznej, Komisji UNESCO ds. Badań Strefy Aridalnej, Komitetu Konsultacyjnego ds. Geografii Uniwersytetów Francuskich.
Zainteresowania badawcze prof. J. Drescha obejmowały geomorfologię, geografię człowieka, geografię rolnictwa, geografię miast oraz historię geografii. Przede wszystkim koncentrował się jednak na problematyce geomorfologicznej. Był wybitnym znawcą tzw. strefy suchej kuli ziemskiej, głównie rejonów Afryki Północnej.

Zobacz również: