Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Bross

Bross

Doktorzy Honoris Causa

Wiktor Bross

(1903-1994)
chirurg, profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, pionier torakochirurgii i współtwórca kardiochirurgii polskiej

2 czerwca 1971 - uchwała Senatu UWr
21 października 1971 - uroczysta promocja
promotor: prof. Kazimierz Sembrat

Wiktor Bross urodził się 5 sierpnia 1903 r. w Witkowie. Studiował najpierw na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego (1922–1924), następnie we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza (1924-1928). Po studiach pracował w Szpitalu św. Elżbiety w Katowicach, jednak w 1930 wrócił do Lwowa, gdzie uzyskał tytuł doktora habilitowanego i został kierownikiem Kliniki Chirurgii. W czasie wojny początkowo przebywał we Lwowie, jednak wobec zagrożenia zamachami na życie polskich profesorów ze strony ukraińskich nacjonalistów, w 1943 opuścił Lwów.
Po wojnie mieszkał i pracował w Katowicach i Wrocławiu (od 1946 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, 1952 profesor zwyczajny na Akademii Medycznej).
Pionier torakochirurgii i współtwórca kardiochirurgii polskiej. Stworzył „Wrocławską Szkołę Chirurgiczną”, do której należeli profesorowie: Antoni Aroński, Henryk Kuś, Eugeniusz Rogalski, Tadeusz Orłowski, Anatol Kustrzycki, Ryszard Kocięba, Tadeusz Czereda i inni.
Był wieloletnim kierownikiem II Katedry i Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1958 wykonał pierwszą w Polsce operację na otwartym sercu.
Był członkiem PAN – od 1971 członkiem korespondentem, od 1986 członkiem rzeczywistym.
Otrzymał doktoraty honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu i Katowicach.

Zobacz również: