Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Doktorzy Honoris Causa > Gadamer

Gadamer

Doktorzy Honoris Causa

Hans-Georg Gadamer

(1900-2002)
filozof, profesor uniwersytetów w: Marburgu, Lipsku, Frankfurcie nad Menem i Heidelbergu

14 czerwca 1995 – uchwała Senatu UWr
12 lutego 1996 – uroczysta promocja odbyła się w Uniwersytecie w Heidelbergu
promotor: prof. Karol Bal

Hans-Georg Gadamer urodził się 11 lutego 1900 r. w Marburgu (zm. 13 marca 2002 r. w Heidelbergu). Studia rozpoczął w 1918 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, a kontynuował na uniwersytetach w Marburgu, Freiburgu i Monachium, kształcąc się w zakresie filozofii, germanistyki, historii, historii sztuki i filologii klasycznej. Doktoryzował się (1922) i habilitował (1929) z filozofii na Uniwersytecie w Marburgu i na tej uczelni rozpoczął swoją karierę akademicką (1929). W latach 1934-1935 wykładał na Uniwersytecie w Kilonii, a w 1937 r. został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Marburgu. W 1939 r. uzyskał etat profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie był dyrektorem Instytutu Filozofii (1939), dziekanem Wydziału Filozoficznego (1945) i rektorem uczelni (1946-1947). Z Lipska przeniósł się na krótko (1947-1949) na Uniwersytet we Frankfurcie nad Menem, a w 1949 r. objął Katedrę Filozofii na Uniwersytecie w Heidelbergu, w mieście tym osiadł na stałe. Po przejściu w 1968 r. na emeryturę nie zaprzestał działalności naukowej i dydaktycznej, prowadząc m.in. wykłady na licznych uniwersytetach w USA, Kandzie, Francji, Polsce, Austrii, Niemczech, Włoszech i Afryce Południowej.
Członek licznych międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Heidelberskiej Akademii Nauk, Saskiej Akademii Nauk w Lipsku, Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadt, Akademii Ateńskiej, Akademii Brytyjskiej, Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuk Pięknych, Narodowej Akademii Umiejętności w Rzymie, Amerykańskiej Akademii Umiejętności w Bostonie, Węgierskiej Akademii Nauk, Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego, Niemieckiego Towarzystwa Heglowskiego i wielu zagranicznych stowarzyszeń filozoficznych.
Profesor Hans-Georg Gadamer był autorem kilkuset prac naukowych z zakresu filozofii greckiej, filozofii Hegla, Husserla oraz Heideggera, filozofii sztuki i literatury oraz języka i polityki. Koncentrował się przede wszystkim na zagadnieniach hermeneutyki.

Zobacz również: