Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Kraiński

Kraiński
dbdc6-krainski_wincenty_s169_84_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Wincenty Kraiński

(1786-1882)

Ksiądz, pisarz, pedagog.

Wykładowca języków i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ukończył prawo w Krakowie, po powstaniu listopadowym udał się na emigrację (Paryż, następnie Rzym gdzie podjął studia teologiczne). Święcenia kapłańskie przyjął w wieku 60 lat. We Wrocławiu od 1849 jako kaznodzieja i wykładowca języka polskiego w seminarium duchownym. Od 1851 na UWr gdzie prócz polskiego wykładał języki: rosyjski, francuski, rosyjski i włoski oraz literaturę i historię Polski.
Autor utworów religijno-dydaktycznych i patriotycznych oraz podręczników (Historia oświaty i literatury ludów słowiańskich, 1867). Opublikował także autobiografię Ksiądz Wincenty (1858).

Zobacz również: