Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Celakowsky

Celakowsky
53980-celakowski_frantisek_ludoslav_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Frantisek Ludoslav Celakowsky

(1799-1852)

Pierwszy profesor w Katedrze Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Wrocławskiego.
1835 objął katedrę języka czeskiego uniwersytetu w Pradze, ale wkrótce został usunięty z tego stanowiska. Przed przybyciem do Wrocławia był bibliotekarzem u ks. Kinsky’ego. 1842-49 ogłaszał na UWr wykłady z gramatyki polskiej, rosyjskiej, dawnej literatury ludów słowiańskich, mitologii Słowian. Wiele z tych zamierzonych wykładów nie odbyło się z braku słuchaczy. Był autorem utworów poetyckich tłumaczonych na język niemiecki, polski i rosyjski.

Wydał: Ohlas pism ruskych (1829), Mudroslov naroda slovenskeho v prislovich. Był autorem gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Jego wykłady dotyczące kultury i literatury słowiańskiej ukazały się drukiem już po powrocie do Pragi (1852, 1863, 1877).

Zobacz również: