Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Göppert

Göppert
667d1-goeppert_heinrich_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Heinrich Robert Göppert

(1800-1884)

Lekarz, botanik, paleobotanik, działacz społeczny. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1846-47.

Studia medycyny i botaniki we Wrocławiu (pod kierunkiem L.Ch. Treviranusa) i Berlinie.
Jako lekarz zasłużył się podczas epidemii cholery 1831. Profesor medycyny od 1839. Dyrektor Ogrodu Botanicznego UWr (1852-84), który udostępnił do zwiedzania, zreformował i wzbogacił o nowe elementy, honorowy obywatel Wrocławia (1875).
Zajmował się pochodzeniem węgla kamiennego i brunatnego oraz bursztynu, ponadto m.in. anatomią, fizjologią i patologią roślin, głównie drzew. Wykonał profil geologiczny, zagłębia wałbrzyskiego (1856), zachowany zresztą do dziś. Angażował się w różne dziedziny życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Związany od 1826 ze Śląskim Towarzystwem Kultury Ojczyźnianej, od 1846 do śmierci jego prezes.
Walczył o higieniczne warunki życia w mieście, Promenadę Staromiejską, park Szczytnicki, Miejski Ogród Zoologiczny. Wspierał inicjatywę budowy Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, uczestniczył w wykopaliskach. Działał na rzecz rozwoju śląskiego rzemiosła, przemysłu i górnictwa.

Opublikował ok. 250 prac naukowych. Do 1945 jego imię nosiła ul. Kanonia, a przy promenadzie stał jego pomnik.

Zobacz również: