Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Ebbinghaus

Ebbinghaus
7bdb9-ebbinghaus_hermann_s170_37_5_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Hermann Ebbinghaus

1850-1909

Filozof i psycholog. Profesor uniwersytetów w Berlinie, Wrocławiu i Halle. Pionier badań eksperymentalnych nad pamięcią werbalną u ludzi (krzywa zapominania).

Na Uniwersytecie Wrocławskim wykładał historię, filozofię, logikę, pedagogikę i eksperymentalną psychologię (1894-1905). Ceniony pedagog i popularyzator nauki (redaktor „Zeitschrift für Psychologie”). Ukazało się 9 wydań jego Abriss der Psychologie. Stał na stanowisku paralelizmu psychologicznego, poglądu uznającego tożsamość psychiki i systemu nerwowego – różniących się jedynie formą ich uzewnętrzniania.
Od jego nazwiska nazywana jest złudzenie optyczne polegające na błędnej percepcji wielkości kształtów. W najbardziej znanej wersji tego złudzenia dwa koła tej samej wielkości znajdują się obok siebie, przy czym jedno z nich otoczone jest mniejszymi od siebie kołami, a drugie większymi (w efekcie wydaje się być mniejsze).

Zobacz również: