Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Kölbing

Kölbing
7d737-kolbing_eugen_sg-1_23_02_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Eugen Kölbing

(1846-1899)

Filolog, językoznawca.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego od 1880. Studiował m.in. filozofię, filologię klasyczną, literaturę porównawczą, filologię germańską na Uniwersytecie w Lipsku. Pracę doktorską opartą na skandynawskich wersjach legendy o Parsifalu napisaną pod kierunkiem Friedricha Karla Theodora Zarncke obronił w 1868. Habilitowany we Wrocławiu pracą skandynawistyczną Über die nordischen Gestaltungen der Patronopenssage (1873). Zasłynął przede wszystkim dziełami edytorskimi: Die nordische und die englische Version der Tristan-Sage (1878-1882). Założył i redagował czasopismo „Englische Studien”. Publikował artykuły dotyczące dydaktyki i organizacji filologii anglistycznych, spisy wykładów anglistycznych na innych uczelniach niemieckich.

Najważniejsze dzieła: Untersuchungen über den Ausfall des relativ - Pronomens w den germanischen Sprachen (1872), Riddarasögur, Parzevals Saga itp. (1872), Beiträge zur Geschichte der romantischen vergleichenden Poesie und Prosa des Mittelalters (1876), Chanson de Roland (1877), Die Nordische und englische Version der Tristansage (1878-1882), Elis Saga ok Rosamundu (1881), Amis und Amiloun (1884), Romans Sir Beues z Hamtoun (1885),  Ipomedon (1889).

Zobacz również: