Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Treviranus

Treviranus
b98eb-treviranus_christian_s-169_144_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Ludolf Christian Treviranus

(1779-1864)

Lekarz i botanik.

Profesor botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1812-1816 prof. historii naturalnej na uniwersytecie w Rostocku; 1816-1830 przebywał we Wrocławiu na stanowisku profesora i dyrektora Ogrodu Botanicznego.
Autor licznych publikacji z zakresu anatomii i fizjologii roślin oraz monografii rodzajów: Allium, Hypericum, Aquilegia i Delphinium. Zwolennik teorii płciowej natury roślin. 1830 w wyniku konfliktu z Senatem UWr opuścił Wrocław i udał się do Bonn, gdzie objął stanowisko profesora. Interesował się sztuką, co wyraził m.in. w studium dotyczącym zastosowania drzeworytu w ilustracji botanicznej (Die Anwendung des Holzschnittes zur bildlichen Darstellung von Pflanzen).

Zobacz również: