Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Roeppel

Roeppel
1ff3c-roeppell_richard_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Richard Roeppel

(1809-1893)

Historyk. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1867-68 i 1883/84.

Wokół niego koncentrowało się życie naukowe Wrocławia. Był prezesem Verein für Geschichte and Altertum Schlesien, założył też pismo wydawane przez to stowarzyszenie. Z jego inicjatywy od 1857 r. wydawano „Kodeks dyplomatyczny Śląska”. W 1840 wydał w Hamburgu 1 t. Geschichte Polens, a 1857 pracę Über die Verbreitung des Magdeburger Staatsrechts im Gebiete des alten polnischen Reiches ostwärts der Weichsel.
Zajmował się działalnością społeczną i polityczną, zaniedbując obowiązki dydaktyczne. Był radnym miejskim we Wrocławiu, działaczem „partii postępowej”, później liberalnej. W 1862 wybrany na posła do sejmu pruskiego w namysłowskim okręgu wyborczym.
Przyjaźnie odnosił się do Polaków, darzył szacunkiem studentów polskich na UWr, miał liczne kontakty z polskimi uczonymi. W 1872 wybrany na członka czynnego Akademii Umiejętności w Krakowie. W II 1863 wygłosił w sejmie pruskim przemówienie, w którym uznawał prawo Polaków do niepodległości. Popierał polskie organizacje studenckie na UWr.

Zobacz również: