Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Esenbeck

Esenbeck
cbc99-eisenbeck_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

C. G. D. Nees von Esenbeck

(1776-1858)

Przyrodnik, działacz społeczny, polityczny i religijny.

Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck - w 1817 profesor botaniki na uniwersytecie w Erlangen, od 1818 w Bonn.
Od 1830 we Wrocławiu gdzie objął  Katedrę Botaniki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz dyrekcję Ogrodu Botanicznego. Założył i redagował „Nova acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae naturae curiosorum”. Od 1839 wykładał filozofię spekulatywną i politykę socjalną. Założyciel stowarzyszenia Du-Verain (1846), którego ideą było zniesienie różnic klasowych. Podczas Wiosny Ludów (1848) przyłączył się do ruchu robotniczego. Był czynnym działaczem kościoła niemieckokatolickiego założonego przez J. Rongego. Z powodu działalności politycznej zwolniony ze stanowiska profesora (1852) bez prawa do emerytury.

Autor wielu prac z dziedziny botaniki: opracowania monograficzne rodzin Acanthaceae i Cyperaceae do Flora Brasiliensis; Acanthaceae, Lauraceae, Piperaceae, Solanaceae do Enumeratio plantarum Capensium oraz Acanthaceae do Prodromus systematis naturalis regni vegetablis; prace dotyczące systematyki glonów i grzybów, również autor kilku rozpraw filozoficznych i religijnych.

Zobacz również: