Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Engler

Engler
071ce-engler_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Adolf Engler

(1844-1930)

Botanik, systematyk roślin.

Profesor botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1871-78 kustosz zbiorów botanicznych w Monachium. W 1878 objął stanowisko profesora na uniwersytecie w Kilonii. Założyciel (1880) i wieloletni redaktor (1880-1930) czasopisma „Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeografie”. W okresie 1884-89 na stanowisku profesora i dyrektora Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Od 1889 profesor uniwersytetu w Berlinie. Według własnej koncepcji zorganizował ogród botaniczny w Berlinie-Dahlem (1897-1910). Członek Pruskiej i Bawarskiej Akademii Nauk oraz wielu europejskich akademii naukowych.
Doktor h.c. uniwersytetów w: Cambridge, Genewie, Kapsztadzie i Uppsali.

Autor szczegółowej monografii rodzaju Saxifraga (1866). W 1887 rozpoczął wspólnie z K.A.E. Prantlem, prace nad Die natürlichen Pflanzenfamilien. W tym wielotomowym dziele uporządkował królestwo roślin według własnej klasyfikacji, nazywanej systemem Englera.
Pomysłodawca i główny redaktor dzieła zbiorowego Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus, wydawanego pod auspicjami Pruskiej Akademii Nauk od 1900 i do dziś nie ukończonego. Autor wielu opracowań florystycznych dotyczących Afryki.

Zobacz również: