Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Duflos

Duflos
a5154-duflos_adolph_ferdinand_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Adolph Ferdinand Duflos

(1802-1889)

Chemik, farmaceuta, znawca trucizn.

Z równoczesną nominacją na stanowisko dyrektora Instytutu Farmaceutycznego Uniwersytetu od 1843 zarządzał wrocławską apteką uniwersytecką, prowadząc w niej ćwiczenia dla studentów farmacji i medycyny.

Wśród prac naukowych Duflosa znajdują się m.in. opracowania i analizy chemiczne wód pochodzących ze źródeł w Kudowie-Zdroju, których publikacja przezeń w 1850 i potwierdzenie ich właściwości leczniczych stały się impulsem do utworzenia w Kudowie zakładów wodoleczniczych i późniejszego rozwoju miasta jako uzdrowiska.

Zobacz również: