Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Kükenthal

Kükenthal
476c4-kukenthal_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Willy Kükenthal

(1861-1922)

Zoolog. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1916-17.

Stopnie naukowe uzyskał w Jenie m.in. u E. Haeckla. Otrzymał zaszczytny tytuł Ritterprofessor.
Jako dyrektor Muzeum Zoologicznego UWr (1898-1917) gruntowanie je zreformował, doprowadził do wybudowania budynku przy obecnej ul. Sienkiewicza 21 i przeniesienia tam zbiorów (1904). Twórca i pierwszy dyrektor Instytutu Zoologii UWr (1902-03), 1916-17 dziekan Wydziału Filozoficznego UWr, 1912-13 wykładał w USA na Harvard University w Cambridge.

Specjalizował się w faunie morskiej, zwł. w koralowcach. Autor wielkich monografii koralowców ośmiopromiennych (Octocoralia – Alcyonacea, Pennatulacea, Gorgonaria), podręczników zoologii, współautor wielotomowego dzieła Nomenclator animalium generum et subgenerym (1926-54).

W Muzeum Przyrodniczym UWr. do dzisiejszego dnia znajdują się jego zbiory, w tym liczne typy opisowe, szkielety waleni i inne.

Zobacz również: