Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Pelka

Pelka
b3daa-pelka_martin_s-169_134_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Martin Pelka

(1757-1828)

Profesor Akademii Leopoldyńskiej w końcowym okresie jej działalności.

1786-89 wykładał filozofię i prawo kościelne. Od 1811 profesor historii Kościoła i prawa kościelnego na nowopowstałym państwowym Uniwersytecie Wrocławskim. Objął funkcję pierwszego dziekana Wydziału Teologii Katolickiej (1811/1812). Prowadził również lektorat z języka polskiego, przekładał z języka niemieckiego na polski książki do nabożeństwa i katechizmy. W 1814 został kanonikiem katedralnym.

 

Zobacz również: