Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Zorn

Zorn
e32af-zorn_wilhelm_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Wilhelm Zorn

(1884-1968)

Zootechnik.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Instytutu Hodowli Zwierząt i Mleczarstwa (1920-45), a w latach 1923-25 dyrektor Pruskiego Zakładu Doświadczalnego i Badawczego Hodowli Zwierząt w podwrocławskich Siechnicach. Po wojnie dyrektor Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Hodowli Zwierząt (1947-54).
Zajmował się ekonomiką produkcji zwierzęcej, w tym głównie hodowlą wysokomlecznych krów i racjonalnym wykorzystaniem użytków zielonych.
Działalność naukową podsumował w pracy Die Geschichte der Landswirtschafts-Wissenschaft in Schlesien (1964).

 

Zobacz również: