Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Passow

Passow
749ba-passow_franz_s-169_125_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Franz Passow

(1786-1833)

Filolog klasyczny.

Od 1815 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1829 kierownik Akademickiego Muzeum Sztuki (Akademisches Kunstmuseum). Organizator seminarium filologicznego na UWr. Interesował się pisarzami hellenistycznymi, wydał: Longos (1811), Corpus scriptorum eroticorum graecorum (1824), Tacitus Germania (1817). Jednym z jego głównych dziełem była historia literatury klasycznej: Grundzüge der griechischen und römischen Literatur- und Kunstgeschichte (1829), sporządził słownik języka greckiego: Handwörterbuch der griechischen sprache (t. 1-2, 1819-24). Jako zwolennik idei gimnastycznej F. Jahna, która stanowiła wyraz patriotycznych dążeń młodzieży niemieckiej, wydał w 1818 książkę Turnziel, Turnfreunde und Turnfeinde. W 1819 podczas rokoszu gimnastycznego był rzecznikiem patriotycznej młodzieży. Dla Wrocławia zasłużył się pracą opublikowaną wspólnie z K. Schneiderem. Museum criticum Vratislaviae (1829).

Zobacz również: