Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Partsch

Partsch
5e5e9-partsch_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Carl Franz Maria Partsch

(1855-1932)

Lekarz, chirurg, twórca uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu.

Po studiach medycznych pod kierunkiem prof. Jana Mikulicza-Radeckiego na Uniwersytecie Wrocławskim i habilitacji (1884) objął w 1890 kierownictwo nowo utworzonego Instytutu Stomatologii, a w 1895 także szpitala oo. Bonifratrów - w którym zorganizował nowoczesny oddział chirurgiczny.
Był długoletnim przewodniczącym Śląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, prezesem Akademii Śpiewaczej oraz członkiem Zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego.
Wiele uwagi poświęcał rozwojowi masowego sportu wśród studentów. Powołał do życia Akademicki Związek Gimnastyczny, kierując nim od 1877 przyczynił się do budowy zespołu obiektów sportowych na wrocławskim Dąbiu w 1902. W 1911 zorganizował pierwszą olimpiadę akademicką. W 1924 z okazji jego 70. urodzin powstała fundacja Partsch-Stiftung na rzecz sportu akademickiego, a w 1926 ustanowiono przyznawany przez nią medal.

Napisał obszerny rozdział w podręczniku chirurgii Mikulicza-Radeckiego oraz wspólnie z Christianem Bruhnem i Alfredem Kantorowiczem wielokrotnie wznawiany podręcznik dentystyki Handbuch der Zahnheilkunde. Był patronem ponad 140 rozpraw doktorskich ze stomatologii.
Uhonorowany doktoratem honoris causa UWr w 1921. Jego bratem był Joseph, rektor Uniwersytetu w latach 1899/1900.

Zobacz również: