Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Sdralek

Sdralek
58965-max_sdralek_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Max Sdralek

(1855-1913)

Twórca wrocławskiej szkoły historii Kościoła. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1906-07.

Uczęszczał do katolickiego gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu, w 1880 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1882-84 wykładał na UWr historię diecezji wrocławskiej, ogólną kościoła oraz prawo kościelne. Następnie do roku 1896 był wykładowcą na Uniwersytecie w Monasterze, skąd powrócił do Wrocławia rozpoczynając wykłady z historii literatury chrześcijańskiej i archeologii, a także z historii kościoła.
Był twórcą wrocławskiej szkoły historii Kościoła, kierując seminarium naukowym z tego przedmiotu. Miał wielu znanych uczniów, do których należeli następujący profesorowie UWr: J. Wittig, F. X. Seppelt, F. Haase i B. Altaner, a z duchowieństwa diecezji katowickiej: J. Kudera, J. Knosała, K. Wilk i ks. E. Szramek. Od grudnia 1883 uczył także religii katolickiej w Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. Znał język polski a do posługujących się tym językiem uczniów odnosił się w sposób życzliwy.
Zmarł 2 lipca 1913 w Lądku Zdroju. Jego wykłady przejął młody docent  J. Wittig.

Zobacz również: