Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Pax

Pax
3912c-pax_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Ferdinand Albin Pax

(1858-1942)

Botanik, systematyk i fitogeograf. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1913-14.

W 1884 przybył do Wrocławia i został asystentem w Ogrodzie Botanicznym UWr, następnie kustosz Ogrodu i Muzeum Botanicznego w Berlinie 1889-93. Od 1893 ponownie we Wrocławiu, mianowany profesorem botaniki na UWr i dyrektorem Ogrodu Botanicznego. Funkcje te pełnił aż do 1926. Piastował również godność dziekana Wydziału Filozoficznego (1904-05).

Autor licznych prac botanicznych dotyczących systematyki, geografii roślin i paleobotaniki. Opracował monografie rodzin: Aceraceae, Euphorbiaceae i Primulaceae do dzieł Die natürlichen Pflanzefamilien A. Englera. publikował opis rozmieszczenia roślin w Karpatach w dziele Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen (1898-1908) . W 1915 wydał pracę dotyczącą flory Śląska Schlesiens Pflanzenwelt, będącą zwieńczeniem badań regionu. W czasie I wojny światowej przebywał w Polsce i w Rumunii. Zaowocowało to wydaniem prac dotyczących roślinności tych ziem: Die Pflanzenwelt Polens (1917), Pflanzengeografie von Polen (1918), Pflanzengeografie von Rumänien (1919). W 1929 wydał opracowanie bibliografii botaniki Śląska: Bibliografie der Schlesischen Botanik.

Zobacz również: