Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Galle

Galle
6bb2b-galle_johann_gottfried_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Johann Gotfried Galle

(1812-1910)

Astronom. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1875-76.

Urodził się w Wittenberdze. Przed przybyciem do Wrocławia był pomocnikiem berlińskiego obserwatorium astronomicznego, tam też odkrył planetę Neptun, 3 komety i zaobserwował wewnętrzne pierścienie Saturna. W latach 1852-92 wykładowca na UWr, od 1858 jako profesor. Pełnił również funkcję dyrektora obserwatorium astronomicznego.

Przedmiotem jego wykładów były m.in.: astronomia sferyczna, rozwiązania równań liczbowych, czyli wybrane zagadnienia analizy elementarnej, geografia i kosmografia matematyczna.
Dokonał wielu odkryć o doniosłym znaczeniu w światowej astronomii, przedstawiając je w licznych pracach naukowych, np. Pomiar tęczy i halo dodatkowego słońca, O korygowaniu torów planetoid na podstawie obserwowanych opozycji w zastosowaniu do ustaleń toru planetoidy Pallas, Podstawy śląskiej klimatografii.

Zobacz również: