Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Sombart

Sombart
89329-sombart_werner_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Werner Sombart

(1863-1941)

Ekonomista i socjolog.

W latach 1890-1906 profesor ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, 1906-17 na Akademii Ekonomicznej w Berlinie, 1917-31 na uniwersytecie berlińskim.
W okresie wrocławskim zajmował się intensywnie związkami historii gospodarki i kultury, publikując wiele artykułów o gospodarczych aspektach ówczesnej reformy art., angażując się jednocześnie w organizacjach z nią związanych. Należał do kręgu przyjaciół A. i T. Neisserów. Związany przyjaźnią z C. Hauptmannem, w efekcie jego rodzina zamieszkała w latach 1909-1920 w Szklarskiej Porębie, a nie w Berlinie.

W najważniejszych publikacjach: Sozialismus und soziale Bewegung (1896) oraz Der moderne Kapitalismus (1902) omawiał ewolucję gospodarki od systemu kapitalistycznego do socjalistycznego.

Zobacz również: