Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Fallersleben

Fallersleben
7d41b-fallersleben_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

A. Heinrich Hoffman von Fallersleben

(1798-1874)

Germanista, językoznawca, poeta, autor narodowego hymnu niemieckiego Pieśń Niemców (Das Lied der Deutschen - "Deutschland, Deutschland über alles"), który napisał w 1841 w proteście przeciwko rozbiciu Niemiec.

Studiował teologię w Getyndze oraz germanistykę w Bonn. Jego nauczycielami byli tu m.in. Jacob Grimm i Ernst Moritz Arndt.
W 1823 został powołany na stanowisko kustosza biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1830 był profesorem języka i literatury niemieckiej. Aktywny w intelektualnym życiu miasta. W 1827 założył towarzystwo o przekornej nazwie Towarzystwo Bezcelowe (Zwecklose Gesellschaft) a w 1836, istniejące aż do 1896, adresowane do sfer artystycznych, ale gromadzące ludzi ze wszystkich stanów towarzystwo Laetitia.
Przeciwnik monarchii absolutnej. Za wydane w 1842 "Pieśni niepolityczne" (Die unpolitischen Lieder) uznane w Prusach za niecenzuralne został zwolniony z Uniwersytetu, pozbawiony profesury i prawa do pensji. Nadzorowany przez policję musiał wielokrotnie zmieniać miejsce pobytu i dzięki pomocy przyjaciół zatrzymywał się w różnych miastach i majątkach ziemskich w kilku krajach niemieckich i Holandii. W 1849 został zrehabilitowany i mógł zamieszkać w Nadrenii.

Jest autorem m.in. tomów wierszy Lieder und Romanzen i Die unpolitischen Lieder (1840 i 1842). Pisał wiersze i piosenki dla dzieci. Wydał też tom tłumaczeń pieśni ludowych z Górnego Śląska.

Zobacz również: