Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Wittig

Wittig
89852-wittig_joseph_s-168_13_03_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Joseph Wittig

(1879-1949)

Teolog.

Po studiach teologicznych we Wrocławiu, wyświęcony na kapłana w 1903 roku. W 1909 r. przerywał pracę duszpasterską rozpoczynając karierę uniwersytecką. Dwa lata później został mianowany profesorem nadzwyczajnym historii kościoła. 14 stycznia 1915 r. mianowano go profesorem zwyczajnym teologii. Zajmował się głównie historią kościoła, patrologia i sztuka kościelną. W latach 1917-1918 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z E. Laslowskim i R. Jokielem wydał „Bücher der Wiedergeburt”. Niezrozumienie jego myśli pisarskiej i teologicznej wywołało konflikt z hierarchią kościoła rzymskokatolickiego. W 1926 roku za słynne orędzie Die Erlösten (Zbawieni), krytykujące oficjalną wykładnię kościelną grzechu i spowiedzi, został ekskomunikowany. Prezentując śmiałe poglądy teologiczne i doczekał się nawet przydomka Nowy Luter. Mimo ekskomuniki Wittig pozostał wciąż głęboko wierzącym katolikiem wiernym Kościołowi, zajmując postawę wolnego pisarza religijnego. Od 1927 roku zamieszkał w Słupcu-Dolinie w Kotlinie Kłodzkiej. W krainie Pana Boga, jak nazywał w swoich dziełach literackich Kotlinę Kłodzką stał się popularnym pisarzem i kronikarzem. Przyjaźnił się z H. Kaergelem i E. Rosenstockiem-Huessy. Propagował franciszkańską pobożność miłości (Die Kirche im Waldwinkel, 1924), pisał historie bożonarodzeniowe (Toll Annele will nach Albendorf, 1938), silnie eksponował nacjonalizm. Ten popularny teolog i pisarz uważał się zawsze za członka kościoła katolickiego. Ekskomunika została zeń zdjęta w 1946 roku m.in. za wstawiennictwem kardynała Augusta Hlonda.
Po przyłączeniu Dolnego Śląska do Polski, pisarz został przymusowo wysiedlony. Wraz rodziną zamieszkał w miejscowości Görhde w rejonie Lüneburga. Zmarł na zawał serca 22 sierpnia 1949 r. W dawnym domu Josepha Wittiga w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej 42 od maja 1997 r. funkcjonuje muzeum poświęcone jego życiu i twórczości, a od 1997 r. na ziemi kłodzkiej organizowane są Polsko-Niemieckie Sympozja Wittigowskie.

Zobacz również: