Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Grünhagen

Grünhagen
7f921-gruenhagen_colmar_s-168_52_03_alt_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Colmar Grünhagen

(1828-1911)

Historyk.

Od 1866 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Do szkoły średniej uczęszczał we Wrocławiu, studia uniwersyteckie w zakresie filologii i historii rozpoczął w Jenie, kontynuował je w Berlinie, gdzie pozostawał pod wpływem Rankego. Studiował krótko we Wrocławiu (1850), pod koniec roku przeniósł się do Halle. W latach 1851-1853 uczył w szkołach średnich Wrocławia. W 1854 wydał pracę: Adalbert Erzbischof von Hamburg und die Ideen eines nordischen Patriarchats.
Na UWr wykładał historię i nauki pomocnicze historii. Autor dwutomowego syntetycznego dzieła Geschische Schlesiens (1884, 1886). Razem z K. Wuttkem opublikował Regesten zur schlesischen Geschichte.
Ponadto autor: Breslau unter den Piasten als deutsches Gemeinwesen (1861), 2 t. Geschichte des Ersten schlesischen Krieges nach archivalischen Quellen dergestellt (1881), Die Hussitenkaempfe der Schlesier 1420-1435 (1872), wydawał również „Scriptores rerum Silesiacarum” (1871-1895).

Zobacz również: