Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Wrede

Wrede
baa21-wrede_william_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Georg Friedrich Eduard William Wrede

(1859 - 1906)

Niemiecki teolog luterański.

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego od 1893, a od 1895 zwyczajny.
Był znany z badania mesjanistycznych wątków w Ewangelii Św. Marka. Zasugerował, że jest to literackie i apologetyczne dzieło, za pomocą którego pierwsi chrześcijanie mogli ominąć brak bezpośredniego stwierdzenia o byciu Mesjaszem. Według Wrede, rozwiązanie przyjęte przez ewangelistę miało sugerować, że Jezus utrzymywał tajemnicę swojego mesjanizmu do najbliższego kręgu uczniów.
Opublikował też krytyczne studium Drugiego Listu do Tessaloniczan, w którym opowiedział się przeciwko jego autentyczności.
W swojej pracy na temat nauk św. Pawła Paulus, twierdził, że bez nauk św. Pawła, chrześcijaństwo mogłoby stać się tylko kolejną, niewiele znaczącą  sektą żydowską, która miałaby bardzo niewielki wpływ na późniejszy rozwój religijny. W rezultacie określił św. Pawła „drugim założycielem chrześcijaństwa”.

Zobacz również: